Комп'ютерні технології

На заняттях інформаційно-технологічного профілю ліцеїсти  навчаються створювати різні види ділових документів і друкованої продукції для бізнесу і сфери послуг (моделі, діаграми, блок-схеми, проекти, презентації, ділову графіку). Ці вміння  необхідні спеціалістам з маркетингу, менеджерам, інженерам, банківським та іншим працівникам.

Грунтовне знання текстових, табличних та графічних процесорів, настільних видавничих систем, web-дизайну, комп'ютерних проектування, анімації та графіки, технологій створення WEB-сторінок і сайтів та роботи з ними; якісна підготовка до друку малих поліграфічних форм, з порівняно невеликими затратами часу і сил, оволодіння секретами форматування HTML-документів, знання скрипт-мов  - це запорука Вашого майбутнього успіху в прибутковому видавничому бізнесі.

Опанування навчального курсу з програмування дасть Вам змогу  складати власні прикладні програми. Більш розвиненим стане Ваше логічне мислення, якісно вищими будуть аналітичні здібностіДосконалішою стане Ваша мовна культура, більш розвиненими – художній смак, логічне мислення та ерудиція.

           Сподіваємося, що за час навчання у ЛТЛ Ви пройдете шлях від вивчення основ інформатики до серйозного захоплення та оволодіння ґрунтовними знаннями з комп’ютерних технологій. 

Спробуйте перевершити себе!